Veddige

I Veddige har vi 

32 st  lägenheter på Fågelvägen 1- 27  

10 st  lägenheter på Gränsvägen 9-11  '

  5 st  lägenheter  på Ö Ringvägen 68

  4 st  garage på Ö Ringvägen 

  4 st lägenheter på Kullavägen 3

  4 st lägenheter på Viskastigen 12

  1 st lägenhet  och 3 st lokaler på Viskastigen 38

  3 st lägenheter på Johannesväg 8 

  8 st lägenheter på Kapmansvägen  1-5